PROGRAM POLITIC

„Suntem veniți in Italia de 19 ani, iar anul viitor copilul meu dorește să meargă în România cu o bursă de studiu. M-aș bucura mult, asta e Europa pe care o visam”. – Sunt cuvintele unei mame românce, la o întâlnire cu simpatizanții mișcării noastre.

Uniunea Europeană se află într-un proces de reașezare. Noi, cei care ne asumăm acum implicarea politică pro-europeană, trebuie să propunem acțiuni precise, pentru ca efectul acestora să nu întârzie, dar și de viziune, pentru a fi durabile. Progresul este real doar atunci când este împărtășit, iar ceea ce facem acum va modela viitoarele generații de europeni.

Parlamentul European adoptă legislația în baza propunerilor Comisiei Europene. Ținând cont de acestea și de momentul solemn în care ne aflăm, viziunea mea asupra acțiunilor ce trebuie asumate este împărțită pe 3 axe, având la baza educația, alimentația și demnitatea cetățenilor europeni. În toate acestea, România este beneficiară directă.

  1. Educație continuă incluzivă

Educație pre-universitară:

 • Susțin demersul unei politici de educație supranațională și alinierea statelor UE la procentul de minim 5% din PIB pentru Educație.
 • Doresc introducerea de fonduri în viitorul Cadru Financiar pentru un program de uniformizare de curriculum, de training profesoral și de infrastructură.
 • Susțin un program de schimb de experiențe de studiu pentru elevi: 2 săptămâni pe an într-o alta țară UE.
 • Propun crearea unui program de burse de studiu pentru copiii elevi ai cetățenilor din diaspora, în țară membră UE de origine a părinților.
 • Susțin un program finanțat european de alimentație și igienă de viață în unitățile de învățământ.

Educație profesională continuă

 • Extensia programului Erasmus+ atât prin numărul de participanți cât și printr-o acoperire a mai multor rețele profesionale (fermieri, artizani).
 • Societate digitală: mare parte din locurile de muncă de mâine necesită competențe digitale, pe care jumătate din populația UE nu le deține. Susțin un program european de incluziune digitală pentru cetățenii din zonele cele mai vulnerabile.

  2. Bunăstare durabilă economică și socială

 • Politica Agricolă Comună: odată cu adoptarea Cadrului Financial Multianual 2021 – 2027, PAC intră într-o fază de reformă. Încurajez simplificarea aplicațiilor pentru proiecte și crearea unei arhitecturi instituționale care să acționeze ca un centru de coordonare a PAC. Susțin accelerarea implementării de ajutoare pentru producătorii locali si bio (cu efect direct asupra alimentației cetățenilor) și pentru cei care favorizează circuitul scurt, dar și conectarea reală a agriculturii la agro-turism.
 • Susțin o legiferare strictă în privința calității aerului în zonele metropolitane europene și programele de gestiune urbană inteligentă.
 • Aderarea României la zona Euro trebuie privită și în legătură cu: crearea Uniunii Bancare Europene (pe doua paliere de supervizare: separarea activităților pur bancare de cele de trading, cu scopul de proteja economiile cetățeniilor); crearea Fondului Monetar European – la care vor adera statele pe măsură ce își armonizează fiscalitatea. 

  3. Europa în fața lumii și a provocărilor actuale

 • Îmbunătățirea legislației europene asupra securității cibernetice.
 • Criza migratorie: revizuirea sistemului Dublin, stabilirea centrelor europene de primire și a unui ajutor financiar pentru statele expuse din sudul Europei.
 • Securitatea UE: cred în întărirea continuă a diplomației în relația cu partenerii UE.
 • Pentru protejarea statului de drept și combaterea populismului, trebuie sa acționăm: pe termen scurt – audit al utilizării fondurilor europene și accelerarea lansării Parchetului European; pe termen lung – dezvoltarea economică incluzivă și reducerea inegalităților sociale.

De asemenea, relevanța României trebuie concretizată, pentru că acum, din 50 de agenții europene, niciuna nu este la București.

Pentru aceste priorități lucrările se desfășoară în comisiile ECON, EMPL, ENVI, AGRI și în relația cu CE.